MDX0136 Thi đấu tình dục sung sướng

MDX0136 Thi đấu tình dục sung sướng. Đó là ngày cuối tuần sau sinh nhật tôi và tôi đang ở nhà, không làm được gì nhiều thì anh trai tôi gõ cửa phòng tôi. Tôi bảo anh ấy vào, khi anh ấy bước vào, tôi thấy anh ấy đang cầm một túi quà. Anh ta đưa cho tôi cái túi và bảo tôi mở nó ra. Tôi rút khăn giấy ra khỏi túi và ở dưới cùng tôi thấy ba túi nhựa nhỏ và tôi biết anh ấy đã mua gì cho tôi. Anh ấy đã mua cho tôi một vài bộ bikini mà tôi thực sự muốn.